Sleak 2.0 is gelanceerd ¬†ūüéČ ¬†Bekijk nu onze uitlegvideo om in 50 seconden een beeld te krijgen

Privacybeleid

1. Inleiding

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten die worden aangeboden onder de handelsnaam Sleak, eigendom van Solid Solutions. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Sleak omgaat met persoonlijke gegevensvan klanten en website bezoekers. We hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens, en streven ernaar om uw vertrouwen te verdienen en te behouden.

Solid Solutions, gevestigd te Schaverij 33 in Oisterwijk, is de verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die aan het einde van dit beleid worden vermeld.

Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken, met wie we deze kunnen delen en hoe we uw gegevens beschermen. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

We raden u aan om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen en regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Eventuele wijzigingen in dit beleid worden gecommuniceerd via onze website of andere passende kanalen. Door gebruik te maken van onze diensten erkent u dat u de voorwaarden van dit privacybeleid heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Neem bij vragen of zorgen over ons privacybeleid contact met ons op via: 

Sleak
Schaverij 33
5061TZ, Oisterwijk
‚ÄćSupport@sleak.chat

2. Verzamelde gegevens

Bij Sleak verzamelen we persoonlijke gegevens die door of via de klant aan ons worden verstrekt, evenals gegevens die voortvloeien uit de gesprekken van de bezoekers. We streven ernaar om alleen die gegevens te verzamelen die nodig zijn om onze diensten te verlenen en om te voldoen aanwettelijke vereisten. De verzamelde gegevens kunnen onder meer de volgende categorie√ęn omvatten:

* Naam, contactgegevens en andere identificerende informatie die de klant verstrekt tijdens het gebruik van onze diensten.
* Informatie die tijdens de gesprekken van de bezoekers wordt verstrekt, zoals vragen, opmerkingen, verzoeken of andere interacties met onze chatbot.

De klant is via de chatbot inbox in staat om een - door haar bezoeker gevoerde - conversatie volledig te verwijderen. Alle gegevens worden dan bij Sleak verwijderd. Deze actie is dan ook niet terugkeerbaar.

3. Gebruik van persoonlijke gegevens

Bij Sleak gebruiken we de verzamelde persoonlijke gegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden die verband houden met het aanbieden en verbeteren van onze diensten. De doeleinden van gegevensverwerking kunnen ondermeer de volgende omvatten:

* Het bieden van gepersonaliseerde ondersteuningen het beantwoorden van vragen van klanten.
* Het analyseren en verbeteren van de functionaliteit en prestaties van onze chatbot en website.
* Het verwerken van betalingen en het beheren van de accounts van klanten.
* Het naleven van wettelijke verplichtingen en het voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.
* Het handhaven van de veiligheid en beveiliging van onze diensten en gebruikers.

We slaan de gesprekken van bezoekers op zodat de gebruiker deze zelf kan inzien, maar Sleak gebruikt deze gesprekken niet voor andere doeleinden dan het faciliteren van toegang tot en het beheren van de gespreksgeschiedenis. We nemen de nodige maatregelen om de opgeslagen gegevenste beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of openbaarmaking.

Het is belangrijk op te merken dat de gesprekken van bezoekers anoniem zijn en Sleak geen persoonlijke gegevens van bezoekers verzamelt uit deze gesprekken, tenzij dergelijke informatie vrijwillig door de bezoeker wordt verstrekt tijdens het gesprek.

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer dit wettelijk vereist is. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat er passende waarborgen zijn om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Houd er rekening mee dat het gebruik van onze diensten impliceert dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

4. Bewaring van persoonlijke gegevens

Bij Sleak bewaren we uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens accuraat en actueel blijven, en we zullen ze verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de hierboven genoemde doeleinden.

5. Gegevensbeveiliging

We nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens serieus en treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevenste beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We hanteren strikte interne richtlijnen en beperken de toegang tot uw gegevens tot die medewerkers die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

6. Cookies en tracking technologie√ęn

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare tracking technologie√ęn om bepaalde informatie te verzamelen en op te slaan wanneer u onze diensten gebruikt. Deze technologie√ęn helpen ons om de functionaliteit van onze website te verbeteren, het gebruik te analyseren en u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meerinformatie over het gebruik van cookies en hoe u uw cookie voorkeuren kunt beheren.

7. Links naar andere websites

Onze diensten kunnen links bevatten naar externe websites of diensten waarover wij geen controle hebben. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze diensten en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de privacy praktijken van derden. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze derden te lezen voordat u hun websites of diensten gebruikt.

8. Toegang tot uw gegevens en uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft u het recht om deze te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of verzoeken om beperking van de verwerking in bepaalde omstandigheden. Neem contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van dit beleid om uw rechten uit te oefenen.

9. Kinderen

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen onder de wettelijk toegestane leeftijd. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevensvan kinderen. Als u ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind zonder toestemming van de ouder of voogd, neem dan contact met ons op zodat wij de nodige maatregelen kunnen nemen om dergelijke gegevens te verwijderen.

10. Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt omrekening te houden met wijzigingen in onze diensten, de wetgeving of onze privacy praktijken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele materi√ęle wijzigingen in dit beleid door een duidelijke melding op onze website te plaatsen of door u rechtstreeks te informeren via andere communicatiekanalen die passend zijn gegeven de omstandigheden.

11. Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekkingtot dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

Sleak
Schaverij 33
5061TZ, Oisterwijk
‚Äć
Support@sleak.chat‚Äć

12. Toepasselijk recht

Dit privacybeleid wordt beheerst door en ge√Įnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Eventuele geschillen die voortvloeien uit dit beleid of het gebruik van onze diensten worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

13. Laatste herziening

Dit privacybeleid is voor het laatst herzien op 02-06-2023.